Logo
A magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
ELMARAD! Helyét keresi bennünk

KEDVES VENDÉGEINK! A PROGRAM ELMARAD!

 

Beszélgetés Mindszenty bíboros életszentségéről

Egy bonyolult és hosszadalmas szenttéavatási eljárás huszonöt éves folyamatára tett pontot a Mindszenty József bíboros életszentségét elismerő szentszéki határozat. Erről és a személyéhez kapcsolódó vallási és történelmi kérdésekről rendezünk egy minden megközelítési módot és megértési lehetőséget megengedő, nyitott és szabad eszmecserét. Tiszteletreméltó személyének és hitvalló életpéldájának mélyebb megértését szolgálja ez a disputaszerű beszélgetés, melyet Sajgó Szabolcs jezsuita atya vezetésével Kránitz Mihály és Martos Levente Balázs teológiai tanárok folytatnak le a #MINDSZENTY című kiállítás helyszínén, a Párbeszéd Háza dísztermében.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
Hírfolyam