Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Phone 06-1/411-0825
E-mail parbeszedhaza@jezsuita.hu
Kiállításmegnyitó: a bukovinai székelyek kitelepítéséről - 2013.01.10.
Hírfolyam