Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Phone 06-1/411-0825
E-mail parbeszedhaza@jezsuita.hu
P. Örsy László SJ díszdoktorrá avatása - 2011.04.08.
Hírfolyam