Emberi jövő

Nyomtatóbarát változatSend by email
Helyszín: 
Párbeszéd Háza

Emberi jövő és keresztény reménység

Szabó Ferenc jezsuita teológus előadás-sorozata a Párbeszéd Házában a kereszténység jövőképéről és a remény teológiájáról.

1. Milyen jövő vár az emberiségre?
Időpont: 2017. február 8. 18.00
A harmadik évezred világképei (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok)
Világvég-jóslatok (millenarizmus régen és most), evilági messianizmus, modern utópiák (Bloch), Új korszak? (New Age).
Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő vízhordozója” (Vatikáni dokumentum).
„A történelem vége és az utolsó ember” (Fukuyama).
R. Grousset Pascalt idézve:„Ave, Crux, spes unica!”

2. A történelem értelme
Időpont: 2017. március 8. 18.00
Nem hívő filozófusok kölcsönös kritikája: marxizmus és egzisztencializmus (Sartre és Lukács Gy. vitája a háború után).  
Az ateista humanizmus tragédiája (H. de Lubac).
G. Fessard SJ: a történelem misztériuma. (De l’Actualité historique)
A posztmodern nihilizmus. – Iszlám térhódítása és Európa (Huntington és Boulad SJ)
Az Istent tagadó, „laikus” Európa jövője II. János Pál és Ferenc pápa szerint.

3.  A reménység teológiája
Időpont: 2017. április 12. 18.00
Jürgen Moltmann: „A reménység teológiája” című úttörő műve; a protestáns teológus és az ezoterikus marxizmust valló E. Bloch vitája: a „reménység Istene”(Róm 15, 13) és az utópista „remény-isten” (deus spes) szembeállítása.
Moltmann újabb tanulmánya (Concilium 1998)
Fukuyama és Huntington kölcsönös kritikája.
Moltmann megoldása: keresztény eszkatológia. („A megfeszített Isten.” )
 XVI. Benedek pápa körlevele a reményről (Spe salvi).

4. Keresztény eszkatológia: halál és feltámadás Krisztus fényében
Időpont: 2017. május 10. 18.00
A halál: megsemmisülés vagy átmenet a teljesebb életre?
Filozófiai antitézisek (E. Borne)
A keresztény hit válasza: Krisztus feltámadt, a benne hívők is feltámadnak (1Kor 15)
Teilhard de Chardin jezsuita tudós prófétai víziója a planetizálódó világ jövőjéről: önpusztítás, vagy megnyílás a fejlődést beteljesítő Egyetemes (feltámadt) Krisztusnak, aki „amorizálja”
Lelke által szeretettel hatja át a hívők szívét. Parúzia-várás (Benne élünk).

A sorozat a Belvárosi Csend része.