Hazafiság, európaiság, kereszténység

Nyomtatóbarát változatSend by email
Helyszín: 
Loyola Café
Hazafiság, európaiság, kereszténység
 
Három fogalom, amelyeket szenvedélyes viták kísérnek. Vajon közük van-e egymáshoz, s ha igen, hogyan kapcsolódnak ahhoz a kultúrához, amelyben élünk? Vagy éppenséggel ellentétes nézeteket hordoznak, netán a „világnézeti semlegesség” jegyében függetlenek-e a másiktól, illetve személyes ügynek tekinthető-e a róluk való gondolkodás? 
Nemzetek vagy régiók Európája? Elképzelhető-e az európaiság a nemzeti sajátosságok hozzáadott értéke nélkül? S a kereszténység vajon napjaink világnézeti állásfoglalásaiban a harmadik utat jelenti-e a baloldali (sokak által az európaisággal azonosított) és a jobboldali (ugyancsak sokak által a hazafisággal azonosított) nézetek mellett? Vagy függetlenül a korszellemtől, a világnézeti csatározásokon túlmutató eszmeiséget hordoz? Különválasztható-e az említett három fogalom, amely különválasztásra oly büszkén tekintett – és tekint ma is – a felvilágosodással kezdődött közgondolkodás? 
Mindmegannyi kérdés, amelyek megválaszolást kívánnak, ha érteni szeretnénk helyünket és sorsunkat Európában, annak is meghatározott részén, Magyarországon. Ehhez a tisztázáshoz segít az Eszmesúrlódások címmel meghirdetett közös gondolkodás újabb rendezvénye, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes és Surján László korábbi európai parlamenti képviselő résztvételével .
Moderátor:Elmer István
Aktiv részvételére számítva szeretettel várjuk Önt és barátait,ismerőseit.
 
dr.Rubovszky András
fötitkár
 
Az Eszmesúrlódások korábbi alkalmairól a Széchenyi Társaság honlapján tájékozódhat: 
http://www.szechenyiforum.hu/szechenyitarsasag/index.php?area=578&n=202&esemeny_id=4157