Parvistáktól a doktorokig

Nyomtatóbarát változatSend by email
Helyszín: 
Párbeszéd Háza
Parvistáktól a doktorokig
 
Módszertani tudományos műhelykonferencia
gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról
 
 
Program
9.30–9.45 Köszöntők
I. szekció: Egyetemtörténeti adatbázisok
9.45–10.45 Varga Júlia, PhD (főlevéltáros, ELTE Egyetemi Könyvtár és
Levéltár): A nagyszombati jezsuita egyetem teljes hallgatói
adatbázisának forrásai és készítése
Heilauf Zsuzsanna, PhD (múzeumigazgató, Tomory Lajos
Múzeum): A kassai jezsuita egyetem hallgatói adatbázisának
forrásai és feldolgozása
Szögi László, CSc (c. egyetemi tanár, MTA–ELTE Egyetemtörténeti
Kutatócsoport): A budai, a kolozsvári, az egri és a győri jezsuita
akadémiák hallgatói adatbázisának régi és újabb forrásai és
feldolgozásuk
 
10.45–11.05 Vita
11.05–11.30 Szünet
II. szekció: Gimnáziumtörténeti adatbázisok
11.30–12.30 Fazekas István, PhD (hab. egyetemi docens, kutatócsoport-vezető
ELTE–NKFIH) – Ternovácz Bálint (tud. segédmunkatárs ELTE–
NKFIH, segédlevéltáros BFL): Egyetemi továbbtanulás, egyházi és
világi pályaívek a nagyszombati, pozsonyi és győri gimnáziumok
1656–1660 között végzett rétorainak példáján
Kádár Zsófia, PhD – Kökényesi Zsolt, PhD (tudományos
munkatársak, ELTE–NKFIH): A nagyszombati és pozsonyi jezsuita
gimnáziumokra és rendházakra vonatkozó szlovákiai forrásgyűjtés
(Kutatási beszámoló)
 
12.30–12.50 Vita
12.50 Zárszó
 
Szervezők:
 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára
MTA Egyetemtörténeti Albizottsága
MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 
NKFIH K 116116 sz. „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” kutatócsoport
 
A konferencia plakátja letölthető INNEN.