Logo
A magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Online kikötő - lelki beszélgetés jezsuitákkal és világi szakemberekkel
2020.03.31

A jezsuiták, valamint az Ignáci Lelkiségi Központban képződött szerzetes és világi szakemberek az online lelki beszélgetés lehetőségét kínálják fel mindazoknak, akik kérdéseiket Isten elé szeretnék vinni, teret adnának a jelenlétének, elcsendesednének vagy az imádsághoz kérnek segítséget. /Gyónásra ezen a fórumon nincs lehetőség./

 

Online lelki beszélgetés otthonlét idején

A koronavírus-járvány sajátosan színezi meg a nagyböjti időt: felborította életvitelünket, megállásra késztet, vagy legalábbis arra ösztönöz, hogy újragondoljuk napi teendőinket, és szembesüljünk határainkkal. Sok minden történik ilyenkor a lelkünkben: nagy hullámokat élhetünk át, és lehetnek kérdéseink, bizonytalanságaink, örömeink. Isten Lelke új módokon nyit teret a Húsvétra készülésnek, egyeseket kivisz a pusztába, az egyedüllétbe, a magányba, másokat az együttmaradás ajándékával csiszol. 

 

A szabad időpontokra az egyes lelki vezetők nevére vagy fényképére kattintva kattintva lehet jelentkezni. Mindenki csak egy alkalmat választhat; ha valamelyik időpont már foglalt, azt a rendszer nem engedi bejelölni. Kérjük, próbálja fókuszáltan megfogalmazni kérdését, illetve azt, amiről beszélgetni szeretne.

Fontos: a bejelentkezéskor az alábbi mintán látható módon a neve után, ugyanabba a rubrikába írja be telefonszámát, hogy felvehessük önnel a kapcsolatot, és egyeztethessük a beszélgetés módját (Skype, Messenger, Hangouts, Zoom, stb.)

Adatvédelmi okokból a táblázatban sem a nevet, sem az elérhetőségét nem láthatják mások, ezeket a beszélgetés létrejötte után törlik.

Bárkinek gondot okozna a bejelentkezés, a [email protected] címen vagy a +36-30-982-568-3s telefonszámon kérjen segítséget.

 

​Lelki vezetők: 

https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/aa-2.jpg

András Attila SJ
1977-ben született Székelyudvarhelyen. A Jézus Társaságába 1996-ban lépett be, 2010-ben szentelték pappá. A miskolci közösség elöljárójaként és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészeként teljesített szolgálatot. Jezsuita képzését Írországban fejezte be a harmadik probációval. 2015-ben tett örökfogadalmat. 2019-ig a miskolci közösség elöljárója, majd a dobogókői Godó Mihály rendház tagja, 2017-től a rendtartomány ökonómusa.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/anna-243x300.jpg

Farmati Anna SSS lelkivezető, lelkigyakorlat-kísérő
1972-ben született Szilágysomlyón. 1995-ben lépett be a Szociális Testvérek Társaságába Kolozsvárott. Tanulmányait magyar-francia és teológia szakon végezte. 1996–2005 között középiskolai magyartanár, 2005–2013 között a Vasárnap katolikus hetilap szerkesztője, közösségében pedig képzői, elöljárói feladatokat látott el. 2014-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/Arck%C3%A9p-2-229x300.jpg

Gerber György

1950-ben született Budapesten. Előbb gépésztechnikusként dolgozott, majd Pécsett, a  JPTE Bölcsésztudományi Karán mint magyartanár szerzett diplomát. 2005-ben Szegeden könyvtár szakot végzett.  1982–1994 között általános iskolai tanárként szolgált.  1994-től 2011-ig a Pest Megyei Könyvtár munkatársa volt. 2011-től nyugdíjasként lelkigyakorlat-kíséréssel, lelki vezetéssel foglalkozik a Manréza külső munkatársaként.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/hiba-2.jpg

Hiba György SJ
1975-ben született Budapesten. A Jézus Társaságába 2009-ben lépett be. 2009–2011 között végezte a noviciátust, 2011–2014 között pedig filozófiai tanulmányokat folytatott Padovában és Rómában. 2014–2016 között magisztériumi idejét az INIGO csoportban töltötte. 2016-tól teológiát tanult Rómában, 2019-től pedig a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/barna4-2-1-263x300.jpg

Jakabos Barnabás SJ
1976-ban született Sepsiszentgyörgyön. A Jézus Társaságába 1998-ban lépett be. Tanulmányait Német- és Franciaországban végezte, majd filozófiát tanított Szegeden, Kolozsváron és Gyulafehérváron. Jelenleg jezsuita egyetemi lelkész Marosvásárhelyen, az ottani rendi közösség elöljárója.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/ulrich-2-400x400-2-260x300.jpg

Kiss Ulrich SJ
1945-ben született Berlinben. A Jézus Társaságába 1988-ban lépett be. A Szent Ignác és a Jezsuita Roma Szakkollégium egykori rektora, 2014–2018 között a marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója, a Management by Jesus üzleti klub alapítója. „Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató” – vallja magáról.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/mihal-273x300.jpg

Mihalkov Ferenc SJ
1978-ban született Budapesten. A Jézus Társaságába 2009-ben lépett be. 2009–2011 között a noviciátust végezte, 2011–2014 között filozófiai tanulmányokat folytatott Olaszországban, 2014–2016 között magisztériumi éveit töltötte Marosvásárhelyen. 2016–2018 között teológiát tanult Bostonban, 2018-tól a budapesti  Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hallgatója. Jelenleg a marosvásárhelyi jezsuita közösségben él.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/pakot-2-252x300.jpg

Pakot Géza SJ
1968-ban született, Farkaslakáról származik. A Jézus Társaságába 1995-ben lépett be; 2006-ban segédlelkész Szegeden, 2007–2011 között az ottani Szent József Templom és a Kaszap István Kollégium igazgatója; 2011–2013 között a jezsuita kollégium vezetője, majd egyetemi lelkész Marosvásárhelyen. 2014-ben lelkész Szegeden, 2014–2015 között iskolalelkész Miskolcon, 2015-től pedig Szatmárnémetiben.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/papanek-4-247x300.jpg

dr. Papanek Márta lelkivezető, lelkigyakorlat-kísérő
1962-ben született Budapesten. Tanulmányait és szolgálatait az alábbi területeken végezte: általános orvos, mentőtiszt Budapesten (1985–1987), szülészet-nőgyógyászat Zircen (1991–1995), klinikai farmakológia, a gyógyszerkutatások etikája, biztonságossága Budapesten és Lisszabonban (1995–2008), pszichoterápia Budapesten (2008–2012), majd ugyanitt családterápia (2012–2014). 2012 óta a Manréza Lelkigyakorlatos Ház teljes állású munkatársa.

 

https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/salacz-225x300.jpg

Salacz Nadine lelkivezető, lelkigyakorlat-kísérő
1968-ban született Budapesten. 1992-ben német-spanyol szakos középiskolai tanári diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 2013-ban pedig pedagógus szakvizsgát tett tehetséggondozásból. 2004-2015 között a katolikus közoktatásban, többek között a Szent Benedek, illetve a II. János Pál Katolikus Iskolaközpontban dolgozott. A teljes állású munkát feladva most lelkigyakorlat-kíséréssel, lelki vezetéssel foglalkozik, valamint fordít.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/tamasbarna-400x400-2-262x300.jpg

Tamás Barna SJ
1961-ben született Szentegyházán. A Jézus Társaságába 1998-ban lépett be. 2002-ben Kolozsváron lelkigyakorlatos munkát végzett, 2003–2006 között Szegeden volt templomigazgató. 2006–2007 között ugyanitt lelkigyakorlatokat adott, majd 2007–2011 között segédlelkészként szolgált. 2012–2017 között Miskolcon volt lelkész, 2017 óta pedig Marosvásárhelyen lelkipásztor.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/varga-2-257x300.jpg

dr. Varga Krisztina lelkivezető, lelkigyakorlat-kísérő
1967-ben született Budapesten. 1992-ben végzett a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. A holisztikus szemléletű gyógyítást vallja, mely az embert egésznek tekinti, feltételezi testének, lelkének és szellemének egységét, így törekszik az Egészség helyreállítására. 2017-ben egy évig tanult teológiát a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Idejének egyre nagyobb részében lelkigyakorlatok kísérésével és lelki vezetéssel foglalkozik.


https://jezsuita.hu/wp-content/uploads/2020/03/vizi-2.jpg

Vízi Elemér SJ
1974-ben született, Csíkdánfalváról származik. A Jézus Társaságához 2003-ban csatlakozott. 2006–2007 között Budapesten a novíciusmester segítője, socius; 2008-tól a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház, később az Ignáci Lelkiségi Központ vezetője. 2011-ben többedmagával elindította a lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzést. 2017-től a magyar jezsuita rendtartomány elöljárója.

 

Hírfolyam