Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Beszélgetés Kovács Gergely posztulátorral

Április 22-én 9:30-tól az EWTN Délelőtt című műsorán Kovács Gergely posztulátorral beszélget Sajgó Szabolcs SJ a Mindszenty Alapítvány Vértanúink, hitvallóink című kiadványáról, és Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárásáról.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
Hírfolyam