Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Krisztus vére - piros rózsa

Nagypénteki közös online énekelt keresztút a HolddalaNap Zenekarral. Stációjárás archaikus népi énekekkel, imádságokkal.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
Hírfolyam