Logo
A magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Makkos Mária karizmája - A magyar jezsuiták titkos élete 1950-1990 között

“Fiam, tudod, hogy én nem szeretem a jezsuitákat. Téged is csak azért vettelek fel az Egyházmegyébe, mert a dispersia (szétszóratás) előtt is itt dolgoztál.” “Tudom…” - Beszélgetés Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és Tamás János jezsuita között az 1960-as években.  Makkosmária háztörténete (Historia Domus) örökítette meg a beszélgetést. (203. o.)

Az évszázados romjaiból csak a II. világháború után újjáépített makkosmáriai kegyhelyet négy és fél évtizeden át jezsuiták gondozták. Ebből harmincnégy esztendeig P. Tamás János SJ, aki emellett két ízben is betöltötte az 1950 után Magyarországon maradt, illegálisan működő jezsuiták tartományfőnöki tisztségét. Szolgálati helye így a szétszóratásban élő közösség egyfajta lelki központjának is számított. A nagyrészt általa írt makkosmáriai "háztörténet" most bemutatásra kerülő kiadását olvasva ezért nemcsak a kegyhely történetében merülhetünk el, hanem bepillantást nyerhetünk a magyarországi jezsuiták, sőt az egész katolikus egyház hányattatott évtizedeinek történetébe.

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
Hírfolyam