Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Phone 06-1/411-0825
E-mail parbeszedhaza@jezsuita.hu
Mészöly Miklós: SAULUS // monodráma

Mészöly Miklós Saulusa nemcsak a magyar irodalomtörténet és formanyelv, de karakterrajz szempontjából is úttörő jellegű, nemzetközileg is jegyzett alkotás. 

Jelenleg nincs olyan időpont, amire jelentkezni lehet.

Térkép
Hírfolyam