Logo
magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Phone 06-1/411-0825
E-mail parbeszedhaza@jezsuita.hu
Beszélgetés Nemeshegyi Péter atyával hivatásáról, életútjáról - 2019. 05. 10.
Hírfolyam