Logo
A magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia vezetésével megújul a Párbeszéd Háza
2022.09.22

Új irányítás alatt megújul a Párbeszéd Háza, a magyarországi jezsuiták lelkiségi és kulturális központja. A 2020. óta új formában működő, felnőttképzéseket, kutatásokat és reflexiós programokat kínáló Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia (FFJA) szeptembertől fogja össze és koordinálja a saját kezdeményezésű, ill. a jezsuita rendtagok és a hozzájuk kapcsolódó egyes intellektuális apostoli művek által szervezett programokat a Párbeszéd Házában (PH). A korábban Sajgó Szabolcs SJ vezette PH a budapesti, sőt a hazai katolikus szellemi és lelkiségi élet egyik legjelentősebb központjává vált.

A Ház tartalmi küldetésének betöltését és vezetését mostantól az Akadémia új vezetői testülete irányítja: Koronkai Zoltán SJ, jezsuita vezető, Szécsi Anikó, operatív igazgató és Lázár Kovács Ákos, kommunikációs és kulturális programvezető. A Párbeszéd Háza közönsége a megszokott eseményeken túl ezt követően különféle képzésekkel és új programokkal is találkozhat.

Vízi Elemér tartományfőnök Sajgó Szabolcs atyát – megköszönve neki a Párbeszéd Háza arculatának és elismertségének kiépítésében végzett többéves vezetői szolgálatát – a Ház irányítása helyett más feladatokkal bízta meg. Kinevezte a rendtartomány kulturális és szociális delegátusának, megtartva eddigi feladatát a Jezsuita Menekültszolgálat jezsuita vezetőjeként és az ukrajnai háború következtében kialakult humanitárius válságkezelés koordinátoraként. Egyben felkérte az Afrikához kapcsolódó jezsuita és részben más szervezésben megvalósuló kezdeményezések összefogására, kísérésére, valamint a most alakuló Jezsuita Önkéntesprogram lelkészi feladatainak ellátására.

Az átalakítást az indokolta, hogy a Párbeszéd Háza az utóbbi időben az ismét egyre szélesebb körű tevékenységet folytató Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia képzései, szellemi műhelyei, illetve az általa befogadott egyéb programok színhelyévé is vált. Az Akadémia a magyar jezsuiták lelkiségi, kulturális és képzési központja, mely ernyőszervezetként fogja össze a rendtartomány megannyi művének intellektuális apostolkodást szolgáló tevékenységét, amelyek így a PH-ban, a jezsuiták székhelyén tudnak megmutatkozni a nagyközönség számára. Az Akadémia célja, hogy a Párbeszéd Háza minden magyar és külföldi jezsuita kapcsolódó tevékenységének és az itt helyet kapó külső programoknak a professzionális helyszíne legyen.

A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia programjai a Párbeszéd Házában

A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Szent Ignác-i elveken alapuló lelkiségi, kulturális és képzési intézmény, amely témáihoz tartozó programokkal járul hozzá a jezsuita rend intellektuális apostolkodási tevékenységéhez.

Az FFJA többféle képzést és műhelyt kínál felnőttek számára, köztük az évek óta sikeresen futó Keresztény Mentor Műhelyt, a tavaly indult újságíró-kurzust és a most meghirdetett kreatív írás képzést. Idei programjai között szerepel a fenntartható fejlődésről és teremtésvédelemről szóló „Átfogó ökológia” programsorozat, a Kerkai Jenő – 20. századi jezsuita „szociális apostol” – életművét feldolgozó konferencia, valamint színes kulturális programok, például a 25. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat, a hetente jelentkező filmklubok, a kortárs képzőművészeti kiállítások és az újrainduló irodalmi estek. A korábban közkedvelt programok mellett társadalmi kérdésekben indított előadássorozatok és párbeszédet elősegítő fórumok, újabb koncertek, színházi estek és könyvbemutatók is megtalálhatók az Akadémia kínálatában, amelyeket továbbra is a Párbeszéd Házában érhet el a közönség. Az FFJA több korábbi kezdeményezést is felújít, így például új arculattal újraindítja az Agóra könyvsorozatot, emellett a fiatal tehetségeket támogató FFJA-ösztöndíj kiírását is tervezi.

Szintén ide kapcsolódnak az FFJA-hoz mint szellemi platformhoz tartozó más jezsuita művek programjai, így például az Ignáci Pedagógiai Műhely akkreditált pedagógustovábbképzései, valamint a Társadalmi Reflexió Intézet vezetőképzései és kutatásai.

A képzésekről, programokról további információ a Párbeszéd Háza, illetve a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia honlapján.


A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia előzményei

Az FFJA elődje, a Faludi Ferenc Akadémia az intellektuális apostolkodás jezsuita zászlóshajójaként 1994-ben indult útjára Forrai Tamás SJ szervezésében, Nemeshegyi Péter SJ operatív és lelki vezetésével. A társadalmi terület vezetőjeként ebben az évben csatlakozott a munkához Szigeti Szabolcs és Lázár Kovács Ákos. Az Akadémia külföldi anyagi forrásokból jött létre azzal a szándékkal, hogy egy modern katolikus népfőiskola mintájára segítse a rendszerváltozás szellemi, társadalmi folyamatait. Elsődleges célkitűzése volt, hogy a hit, a kultúra, a társadalmi igazságosság területén, ifjúság- és felnőttképzési intézetként folytasson tudományos és evangelizációs tevékenységet. Az Akadémia ekkoriban évi 100-150 programmal működött. Az intézményt Nemeshegyi Péter SJ vezetői visszavonulása után Lukács János SJ, Patsch Ferenc SJ és Sajgó Szabolcs SJ is irányította. Az Akadémia igyekezett ellátni olyan funkciókat is, amelyeket később más jezsuita művek vettek át (iskola, kollégiumok, lelkiségi művek, könyvkiadás, tehetséggondozás, stb.).

A Párbeszéd Háza múltja, jelene és jövője

A rendszerváltozás utáni korszak nagy kezdeményezése volt a 2001-ben indult Párbeszéd Háza. Először a magyar jezsuita rendtartomány gazdasági hivatala költözhetett be, idővel pedig más intézmények is követték. 2004 őszén már elindultak jezsuita programok az épületben, melyet akkor Bangha Béla-háznak, majd 2005-től – Vértesaljai László SJ javaslatára – Párbeszéd Házának neveztek el.

Eleinte a PH programjai szervezésében főleg Horváth Árpád SJ, Patsch Ferenc SJ, Vértesaljai László SJ és Sajgó Szabolcs SJ vett részt. 2010-ben a Sodrás utcai rendházból véglegesen átköltözött A Szív magazin, a Faludi Ferenc Akadémia és a Szentjánosbogár közösség irodája, új helyet kapott a Fáber Péter rendház, Kispestről beköltözött a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, az alagsorban pedig megnyílt a Loyola Café. A PH kialakításakor végre megfelelő helyet és figyelmet kapott az újraindult rendi levéltár is. Az intézmény vezetését Forrai Tamás SJ provinciálisként vitte tovább (2011), majd Sajgó Szabolcs SJ lett az igazgató (2014-2021). A ház programjai tovább bővültek, hagyománnyá vált a szeptemberi „Jezsuita Sziget” és a böjti-húsvéti időszakra fókuszáló Belvárosi Csend programsorozat.

Az utóbbi években a PH Budapest katolikus szellemi és lelkiségi életének egyik legjelentősebb központjává vált, amely a továbbiakban az FFJA vezetése alatt a jezsuiták magyarországi intellektuális tevékenységeit fogja egy csokorba és teszi elérhetővé a nagyközönség számára.

Hírfolyam