Logo
A magyar jezsuiták lelkiségi és kulturális központja
Reflexió
Önkéntes lehetőség!

A Léleköntő program gyermekfelügyelőket keres, akik a jelen helyzetben is vállalnák, hogy lakóhelyük közelében, a járványügyi előírások lehető legnagyobb betartásával konkrét segítséget adnának az autizmussal, ADHD-val, vagy más problémával küzdő gyermekeket nevelő családoknak.


Nemeshegyi Péter atya örökérvényű, léleköntő gondolatai
"Voltaképpen a remény az nem más, mint hogy hisszük azt, hogy a szeretet és annak alkotása örökké megmarad. Ez a mi egy nagy reményünk. (…) A szeretet, ami elkezdődik ebben a világban, Isten szeret minket és mi szeretjük Istent és embertársainkat és nagyon konkrétan egyes embereket. Hogy azt nem tudja tönkretenni se a halál, se a világvége, se semmi, az megmarad örökké, örökké…"

Online kegyelem

Sajgó Szabolcs SJ szempontjai a képernyőszentmisék kultúrájának kialakításához. Mindezeket az alábbi három videón meg is hallgathatják: Online kegyelem I., Online kegyelem II.Online kegyelem III. a Facebookon.


Jezsuita ajánlatok otthonlét idejére

Online mise, ima, lelki beszélgetés. A koronavírus-járvány felborította az életünket, és megpróbálja minden kapcsolatunkat, talán a hitünket is. Ahhoz, hogy visszataláljunk a lelkünkhöz, és istenkapcsolatunk megerősödjön, kapaszkodókat kaphatunk: ha szeretnénk, bekapcsolódhatunk az interneten elérhető liturgiába, imaalkalmakba, és online lelki segítséget is kérhetünk. 


Online kikötő - lelki beszélgetés jezsuitákkal és világi szakemberekkel

A jezsuiták, valamint az Ignáci Lelkiségi Központban képződött szerzetes és világi szakemberek az online lelki beszélgetés lehetőségét kínálják fel mindazoknak, akik kérdéseiket Isten elé szeretnék vinni, teret adnának a jelenlétének, elcsendesednének vagy az imádsághoz kérnek segítséget. /Gyónásra ezen a fórumon nincs lehetőség./


Hírfolyam